เกี่ยวกับฮิโรชิมะ

เกี่ยวกับฮิโรชิมะ
เกี่ยวกับฮิโรชิมะ

จุดกำเนิดของฮิโรชิมะสามารถติดตามไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 6 และต้นศตวรรษที่ 7 ขณะที่บริเวณดังกล่าวเริ่มเจริญรุ่งเรือง ในขณะนั้นฮิโรชิมะแบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ อากิและบิงโกะ เมืองต่าง ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางคมนาคมที่ผ่านภูเขาต่าง ๆ และบนทะเลใน

ในปี ค.ศ. 1589 โมริ เทรุโมโตะ แม่ทัพช่วงยุคสงครามระหว่างแคว้น ตั้งชื่อว่าฮิโรชิมะและสร้างปราสาทขึ้นในบริเวณซึ่งเป็นเมืองฮิโรชิมะในปัจจุบัน ระหว่างสมัยเอโดะ (ปี ค.ศ. 1603-1867) จังหวัดฮิโรชิมะยุคใหม่แบ่งออกเป็น 2 เขตปกครอง ได้แก่ เขตปกครองฟุกุยามะทางทิศตะวันออกและเขตปกครองฮิโรชิมะทางทิศตะวันตก การยกเลิกที่ดินในระบบศักดินาทำให้เขตปกครองทั้งสองเขตรวมกันเป็นจังหวัดฮิโรชิมะและจัดตั้งเขตแดนในปัจจุบันขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1876

ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1945 เมืองฮิโรชิมะถูกทำลายลงในพริบตาจากการทิ้งระเบิดปรมาณู เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายเช่นกันอันเป็นผลมาจากสงคราม ด้วยความพยายามของชาวเมืองฮิโรชิมะ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูอย่างน่ามหัศจรรย์และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ

พื้นที่

จังหวัดฮิโรชิมะสามารถแบ่งออกคร่าว ๆ ได้เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ อากิทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บิงโกะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกโฮกุทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และบิโฮกุทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร และขนบประเพณีของตนเองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้จังหวัดฮิโรชิมะเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้มาเยือน

ที่ตั้ง

จังหวัดฮิโรชิมะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น มีภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยเกาะต่าง ๆ น้ำใสสะอาดของทะเลในเซโตะทางทิศใต้ และภูเขาชูโกกุที่น่าประทับใจทางทิศเหนือ

ประชากร (ณ ปี ค.ศ. 2016)

จังหวัดฮิโรชิมะมีประชากร 2.84 ล้านคน ซึ่งเป็น 2.2% ของประชากรในญี่ปุ่น ทำให้จังหวัดฮิโรชิมะเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 12 ของประเทศ

ขนาด

จังหวัดฮิโรชิมะทอดยาว 130 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และมีระยะทาง 120 กิโลเมตรจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีพื้นที่ 8,479 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น 2.2% ของพื้นที่ทั้งหมดในญี่ปุ่น เป็นขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 จากทั้งหมด 47 จังหวัดของญี่ปุ่น

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา ทะเล เกาะ แม่น้ำ ช่องแคบ ที่ราบ และที่ราบสูง ซึ่งองค์ประกอบตามธรรมชาติทั้งหมดส่วนใหญ่พบได้ทั่วญี่ปุ่น มีภูเขาประมาณ 75% ของพื้นที่ในจังหวัด และเกาะต่าง ๆ จำนวน 138 เกาะของฮิโรชิมะตั้งเรียงรายอยู่บนทะเลใน

ภูมิอากาศ

ฮิโรชิมะมีภูมิอากาศโดยทั่วไปอบอุ่นและค่อนข้างปราศจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม ทางตอนเหนือที่เต็มไปด้วยภูเขากับชายฝั่งทะเลทางใต้มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยทางตอนเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ย 12 องศาและปริมาณน้ำฝน 1,700 มิลลิเมตร ส่วนทางตอนใต้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาและปริมาณน้ำฝน 1,500 มิลลิเมตร

ผู้เยี่ยมชมได้ดูเนื้อหาเหล่านี้ของฮิโรชิมาแล้วเช่นกัน

SHARE ON
  • PEACE TOURISM
  • Hiroshima Days - Be a local
เอื้อเฟื้อรูปภาพของจังหวัดฮิโรชิมะ
ลิขสิทธิ์ ©2019 จังหวัดฮิโรชิมะ เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสากลของฮิโรชิมะ

By using this site, you agree to the use of cookies. See our privacy policy for more information.

Accept