โปรแกรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่

โปรแกรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่
ศาลเจ้าและวัด

สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การทำสมาธิแบบเซนและศิลปะการต่อสู้เคนโดที่วัดและศาลเจ้าแบบดั้งเดิม มาเข้าถึงความเป็นซามุไรกันเถอะ!

หมายเหตุ : *ราคานี้เป็นราคาอ้างอิง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่น ช่วงเวลา เป็นต้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าเพจของตัวแทนแต่ละราย

ผู้เยี่ยมชมได้ดูเนื้อหาเหล่านี้ของฮิโรชิมาแล้วเช่นกัน

SHARE ON
  • PEACE TOURISM
  • Hiroshima Days - Be a local
เอื้อเฟื้อรูปภาพของจังหวัดฮิโรชิมะ
ลิขสิทธิ์ ©2019 จังหวัดฮิโรชิมะ เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสากลของฮิโรชิมะ

By using this site, you agree to the use of cookies. See our privacy policy for more information.

Accept