เส้นทาง & แผนที่

เส้นทาง & แผนที่

ฮิโรชิมะอยู่ที่ไหน?

จังหวัดฮิโรชิมะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชู เกาะหลักในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคชูโกกุ-ชิโกกุ โดยล้อมรอบด้วยเทือกเขาชูโกกุทางตอนเหนือและทะเลในเซโตะทางตอนใต้ จังหวัดฮิโรชิมะมี 14 อำเภอและ 9 ตำบล ศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่ในเมืองฮิโรชิมะ

direction_map1
direction_map2
direction_map3
hiroshima_airport

การเดินทางจากสนามบินฮิโรชิมะ

รถบัสรับส่งจะออกจากสนามบินฮิโรชิมะ ไปยังสถานีฮิโรชิมะ ศูนย์รถบัสฮิโรชิมะ สถานีฟุกุยามะ สถานีมิฮาระ ทาเกฮาระ สถานีคุเระ โอโนะมิจิ มิโยชิ และสถานีไซโจ
สายรถไฟชินคันเซ็นและสายรถไฟ JR ในท้องถิ่น 4 สาย มาบรรจบกันที่สถานีฮิโรชิมะ สายรถไฟ JR 4 สาย ได้แก่ สายซันโยฮอนเซน สายคุเระ สายเกบิ และสายคาเบะ สายซันโยฮอนเซนจะวิ่งไปทางตะวันตกมุ่งสู่มิยะจิมะกุจิขึ้นไป และทางตะวันออกมุ่งสู่ไซโจ มิฮาระ และฟุกุยามะ สายคุเระจะวิ่งเลียบชายฝั่งทางตอนใต้ที่มีความสวยงามมุ่งสู่มิฮาระผ่านเมืองคุเระ สายเกบิวิ่งไปยังเขตบิโฮกุผ่านสถานีมิโยชิ สำหรับรถรางและรถบัสจะออกวิ่งตามปกติจากสถานีฮิโรชิมะและเชื่อมต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งเมือง

ระยะทางจากสนามบินฮิโรชิมะ

distance_from_hiroshima_airport
station

การเดินทางจากสถานีฮิโรชิมะ

สถานีรถไฟ JRฮิโรชิมะ เป็นประตูหลักสู่เมืองฮิโรชิมะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยรถไฟชินคันเซ็น รถไฟ JR (Japan Railway) มี 4 สายวิ่งจากสถานีฮิโรชิมะ ได้แก่ สายซันโยฮอนเซน สายคุเระ สายเกบิ และสายคาเบะ สายซันโยฮอนเซนมุ่งสู่ทิศตะวันตกโดยวิ่งไปที่มิยะจิมะกุจิ ส่วนสายตรงข้ามมุ่งสู่ทิศตะวันออกโดยวิ่งไปที่ไซโจ มิฮาระ และฟุกุยามะ สายคุเระวิ่งไปที่มิฮาระผ่านคุเระ และสายเกบิมุ่งสู่เขตบิโฮกุผ่านมิโยชิ ในเมืองฮิโรชิมะมีรถรางหรือรถบัสที่เชื่อมต่อจากสถานีฮิโรชิมะไปยังตัวเมืองอย่างง่ายดาย

ไปพื้นที่ใจกลางเมืองฮิโรชิมะ

station_route1

ระยะทางจากสถานีฮิโรชิมะ

station_route2

ผู้เยี่ยมชมได้ดูเนื้อหาเหล่านี้ของฮิโรชิมาแล้วเช่นกัน

SHARE ON
  • PEACE TOURISM
  • Hiroshima Days - Be a local
เอื้อเฟื้อรูปภาพของจังหวัดฮิโรชิมะ
ลิขสิทธิ์ ©2019 จังหวัดฮิโรชิมะ เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสากลของฮิโรชิมะ

By using this site, you agree to the use of cookies. See our privacy policy for more information.

Accept