กีฬา & กิจกรรม

กีฬา & กิจกรรม

ฮิโรชิมะเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้ผู้มาเยือนที่ต้องการลองทำสิ่งต่าง ๆ คุณจะมีกิจกรรมให้ทำตลอดเนื่องจากเรามีเส้นทางขี่จักรยาน เส้นทางเดินป่า และทีมกีฬาชั้นนำ

ขี่จักรยาน
ขี่จักรยาน

ถนนสำหรับขี่จักรยานบางส่วนอยู่ในชนบท และสนามขี่จักรยานที่มีชื่อเสียงอยู่บน "ชิมานามิไคโด" ทางด่วนนิชิเซโตะ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีผู้ที่ชื่นชอบการขี่จักรยานไปอย่างเนืองแน่นทุกสุดสัปดาห์ คุณสามารถเช่าจักรยานในราคาวันละ 500 เยนที่อาคารสำหรับจักรยานบนทางด่วนชิมานามิไคโด และคืนจักรยานที่อาคารอื่นได้ด้วย คุณต้องจ่ายเงินป...

สกีรีสอร์ทของฮิโรชิมะ
สกีรีสอร์ทของฮิโรชิมะ

ฮิโรชิมะมีสกีรีสอร์ท11แหง่ที่เดินทางไปได้จากตวัเมืองทางรถยนต์หรือรถบสัคณุจะพบรีสอร์ทที่มีSlopescateringทกุระดบัรวมทงั้มีสกีและสโนว์ บอร์ดเกียร์ให้เชา่ มากที่สดุ นอกจากนี ้ยงั สามารถสนกุ ไปกบั กิจกรรมเลน่ หิมะหลากหลาย เชน่ snow rafting แคร่เลื่อน และ snow shoe ได้อีกด้วย การทอ่งเที่ยวสนั้ๆที่สกีรีสอร์ทเป็นวิธีที่เหมาะสมในการใช้เวลาในฤดหูนาวที่ฮิโรชิมะอยา่งค้มุคา่มากที่สดุ

การเดินป่า
การเดินป่า

การเดินป่าเป็นวิธีหนึ่งที่ดีในการชมทัศนียภาพที่หลากหลายและกว้างไกล และคุณสมบัติทางธรรมชาติที่ฮิโรชิมะมีไว้ให้ชม มีหลายเส้นทางซึ่งเป็นที่นิยมผ่านภูเขาและช่องแคบที่มีความสวยงาม รวมทั้งเส้นทางที่ได้รับความนิยมในการขึ้นภูเขามิเซนบนเกาะมิยะจิมะ เส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจแต่ละเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามฤดูกาล หมายความว่าคุณส...

ชายหาด
ชายหาด

ฮิโรชิมะมีชายหาดที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นบางแห่งอยู่ที่นี่ ทรายสีทองและน้ำใสสะอาดของทะเลในเซโตะอาจจะเทียบได้กับบางแห่งที่คุณเคยไปมาก่อน หากคุณมองให้ดีจะเห็นอัญมณีที่ซ่อนตัวอยู่จริงกระจายอยู่ทั่วหมู่เกาะของทะเลในเซโตะ

พายเรือคายัคในทะเล
พายเรือคายัคในทะเล

หากคุณต้องการรู้สึกใกล้ชิดกับทะเลในเซโตะมากกว่า หนึ่งในกิจกรรมทางทะเลที่น่ารื่นรมย์อย่างหนึ่งคือการพายเรือคายัคในทะเล คุณสามารถเข้าร่วมการพายเรือคายัคในทะเลบนเกาะมิยะจิมะ โทโมโนะอุระ และอื่น ๆ บนเกาะมิยะจิมะคุณสามารถใกล้ชิดกับโทริอิขนาดใหญ่ ประตูสู่ศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ และเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ที่จะสามารถเข้าใกล้ประ...

ทีมเบสบอลคาร์พ
ทีมเบสบอลคาร์พ

เรามีลีกเบสบอลมืออาชีพชื่อ "ฮิโรชิมะ โทโย คาร์พ" ทีมนี้ถูกตั้งชื่อว่า "คาร์พ" เนื่องจากปราสาทฮิโรชิมะถูกเรียกว่า "ริโจ" และคำว่า "ริ" หมายถึง ปลาคาร์พ และมีปลาคาร์พจำนวนมากในคูเมืองของปราสาท สนามกีฬาในบ้านของคาร์พคือ "มาสด้าซูมซูมสเตเดียม" ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีฮิโรชิมะ เป็นสนามกีฬาที่ใหม่ที่สุดและมีเอกลักษณ์จากที่นั่งประเภทต...

สโมสรฟุตบอลซานเฟรซเซ
สโมสรฟุตบอลซานเฟรซเซ

ซานเฟรซเซเป็นหนึ่งใจทีมลีกฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นซึ่งมีสนามกีฬาในบ้านที่เมืองฮิโรชิมะ "ซาน" หมายถึง สาม ส่วน "เฟรซเซ" หมายถึง ลูกศรในภาษาอิตาเลียน โมริ โมโทนาริ ไดเมียวคนสำคัญของภูมิภาคฮิโรชิมะในศตวรรษที่ 16 กล่าวกับบุตรชายสามคนของเขาว่า "คุณควรมารวมตัวกันต่อต้านศัตรู ลูกศรหนึ่งอันจะแตกเป็นสองได้ไม่ยาก แต่ลูกศรที่รวมกันสามอัน...

กิจกรรมอื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ

ฮิโรชิมะมีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดจากคุณสมบัติที่หลากหลายด้านภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และภูมิประเทศ ลองเพิ่มประสบการณ์อันแสนพิเศษในฮิโรชิมะไปในการเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นของคุณ!

ผู้เยี่ยมชมได้ดูเนื้อหาเหล่านี้ของฮิโรชิมาแล้วเช่นกัน

SHARE ON
  • PEACE TOURISM
  • Hiroshima Days - Be a local
เอื้อเฟื้อรูปภาพของจังหวัดฮิโรชิมะ
ลิขสิทธิ์ ©2019 จังหวัดฮิโรชิมะ เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสากลของฮิโรชิมะ

By using this site, you agree to the use of cookies. See our privacy policy for more information.

Accept